Tytuły

ZAMKI W POLSCE

Forum miłośników zamków (zał. 2006)Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 2014-03-20 11:26 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2008-05-30 05:14
Posty: 2969
Lokalizacja: Wrocław
Nikt jeszcze nie wrzucał, więc pora to zrobić. Konferencja będzie miała, z tego co wiem, charakter studencko-doktorancki, więc poziom będzie prawdopodobnie zróżnicowany, niemniej wydaje mi się, że będzie wśród referatów grupa takich, które będą stać na wysokim poziomie i których ogłoszenia drukiem wyglądać będziemy z niecierpliwością. Znajdzie się też na tej konferencji solidna reprezentacja naszego Forum.

Kraków, ul. Gołębia 9

12 kwietnia 2014 r.: I dzień konferencji

Rejestrowanie prelegentów, 9.00 – 10.00

Dr Michał Wojenka - Wykład wprowadzający, 10.00 – 10.30

I Panel - sala 210
Mgr Katarzyna Jeleń-Motarska [Uniwersytet Jagielloński] - Hetycka architektura obronna na przykładzie Hattuşaş, 10.30 – 10.50
Mgr Kadim Hasson Hnaihen [Polska Akademia Nauk Warszawa] - Fortyfikacje w Mezopotamii we wczesnym okresie epoki brązu, 10.50 – 11.10
Patrycja Kudzin [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu] - Zabudowa Babilonu w okresie nowobabilońskim jako przykład założenia obronnego w starożytności, 11.10 – 11.30
Dyskusja, 11.30 – 11.40
Przerwa kawa, 11.40 – 12.00
Mgr Wawrzyniec Miścicki [Uniwersytet Jagielloński] - Rola ufortyfikowanych osiedli greckich w formowaniu społeczności w formowaniu społeczności wczesnego okresu archaicznego, 12.00 – 12.20
Mgr Sławomir Kurzak [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach] - ,,Kajdany Hellady” – symbol i fundament macedońskiej dominacji w Grecji okresu hellenistycznego, 12.20 – 12.40
Dyskusja 12.40 – 12.50
Mgr Rafał Skrzyniecki [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu] - Uniwersalne cechy pradziejowych założeń obronnych. Perspektywa porównawcza, 12.50 – 13.10
Mgr Tomasz Wagner, Joanna Jędrysik [Uniwersytet Jagielloński] - Stanowiska jaskiniowe i naskalne Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej a ich obronne znaczenie z perspektywy ludności od XI w. p.n.e. do V w. n.e., 13.10 – 13.30
Jerzy Trzebiński [Uniwersytet Jagielloński] - Znaczenie fortyfikacji w osadnictwie kultury łużyckiej, 13.30 – 13.50
Dyskusja, 13.50 - 14.00
Przerwa obiadowa, 14.00 – 15.10
Mgr Anna Kowalczyk [Uniwersytet Łódzki] - Budowa pasa umocnień na południowym wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w okresie quasi – wojny amerykańsko – francuskiej (1797 – 1801), 15.10 – 15.30
Mgr Ewelina Zych [Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie] - Fort 48 a i jego wpływ na losy Mistrzejowic do 1945 roku, 15.30 – 15.50
Mgr Krzysztof Augustyniak [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski] - Znaczenie strategiczne twierdzy Modlin w działaniach wojennych w powstaniu listopadowym, 15.50 – 16.10
Dyskusja, 16.10 – 16.20
Mgr Łukasz Wrona [Uniwersytet Jagielloński] - Na zachodzie bez zmian? Ewolucja fortyfikacji frontu zachodniego (1914-1918), 16.20 – 16.40
Przemysław Kot [Uniwersytet Jagielloński] - Rola umocnień obronnych w doktrynie wojennej ZSRR w okresie II wojny Światowej, 16.40 – 17.00
Mgr Adam Wawrzyk [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach] - Rola umocnień podczas wojny radziecko-fińskiej 1939-40, 17.00 – 17.20
Dyskusja i podsumowanie I dnia, 17.20 – 17.50

II Panel – sala gotycka
Mgr Bartosz Tietz [Uniwersytet Jagielloński] - Wczesnośredniowieczne grody plemienne na terenie Wielkopolski, 10.30 – 10.50
Mgr Paweł Samborski [Uniwersytet Wrocławski] - Geneza i rozwój kamiennych umocnień grodowych na terenach Śląska i Małopolski, 10.50 – 11.10
Michał Jakubczak, Michał Szubski [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie] - Założenia obronne w obrazowaniu ALS – możliwości poznawcze na przykładzie grodzisk, 11.10 – 11.30
Dyskusja, 11.30 – 11.40
Przerwa kawa, 11.40 – 12.00
Mgr Joanna Wałkowska [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu] - Magia czy utylitaryzm – domniemane ofiary zakładzinowe w obrębie fortyfikacji wczesnośredniowiecznych na ziemiach polskich, 12.00 – 12.20
Mgr Monika Kamińska [Uniwersytet Jagielloński] - Najazd Mongolski na Bułgarię Wołżańską (Kamską) w 1236-1237 r. i jego konsekwencje dla rozwoju miast bułgarskich, 12.20 – 12.40
Michał Rolski [Uniwersytet Jagielloński] - Średniowieczne założenia obronne w dolinie Dunajca, 12.40 – 13.00
Dyskusja, 13.00 – 13.10
Mgr Anna Maria Rosiek [Uniwersytet Jagielloński] - Średniowieczne bramy miejskie – ewolucja i symbolika, na przykładzie fortyfikacji miejskich księstwa świdnicko-jaworskiego, 13.10 – 13.30
Mgr Łukasz Cudny [Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta] - Od fortyfikacji obronnych do instytucji kultury. Historia bram miejskich w Królewcu-Kaliningradzie, 13.30 – 13.50
Dyskusja, 13.50 – 14.00
Przerwa obiadowa, 14.00 – 15.10
Tomasz Gwiazda [Uniwersytet Jagielloński] - Obronny charakter średniowiecznych wież wójtowskich w Polsce, 15.10 – 15.30
Paulina Galewska [Uniwersytet Jagielloński] - Małopolskie kościoły obronne w okresie średniowiecza i wczesnej nowożytności, 15.30 – 15.50
Wojciech Kawka [Uniwersytet Jagielloński] - Pozamilitarne funkcje “fortyfikacji” Tarnowskich Gór, 15.50 – 16.10
Dyskusja, 16.10 – 16.20
Jakub Drgas [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu] - Średniowieczne założenia obronne Wschowy w świetle badań archeologicznych, architektonicznych i historycznych, 16.20 – 16.40
Mgr Katarzyna A. Błoch [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu] - Relikty późnośredniowiecznych fortyfikacji miasta Debrzna, 16.40 – 17.00
Mgr Alina Wilczyńska [Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski] - Obronność miast śląskich w średniowieczu. Zamek, mury obronne w świetle badań archeologicznych i ikonografii, 17.00 – 17.20
Dyskusja, 17.20 – 17.30
Paweł Kocańda [Uniwersytet Rzeszowski] - System twierdz na pograniczu polsko-węgierskim w dolinie Dunajca i Popradu w okresie od XIII do XVI wieku, 17.30 – 17.50
Paweł Lewicki [Uniwersytet Jagielloński] - Średniowieczne założenia obronne z terenu księstwa oświęcimskiego i zatorskiego, 17.50 – 18.10
Jan Pavelka [Slezskáuniverzita v Opavě] - Zamek Bruntali Jesenická stezka (Morawy Północne), 18.10 – 18.30
Dyskusja i podsumowanie I dnia, 18.30 – 19.00

13 kwietnia 2014 r. II dzień konferencji
wycieczka, 10.30 – 12.00
Otwarcie II dnia konferencji, 12.00 – 12.05
Mgr Bogusz Wasik [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu] - Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie na tle krzyżackich zamków konwentualnych, 12.05 – 12.25
Krzysztof Cackowski [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu] - Budynki występujące na parchamie w kilku wybranych zamkach, 12.25 – 12.45
Mgr Michał Szymański [Uniwersytet Łódzki] - Przegląd zagadnień związanych z archeologicznymi badaniami fos w średniowiecznej Polsce, 12.45 – 13.05
Dyskusja, 13.05 - 13.15
Przerwa kawowa, 13.15 – 13.30
Mgr Łukasz Nowok [Uniwersytet Śląski] - Gródek stożkowaty w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach – budowa i funkcje, 13.30 – 13.50
Mgr Piotr Błoniewski, Jerzy Serafin [Politechnika Wrocławska] - Przemiany budowlane dworów w Jaźwinie: z badań nad śląskimi siedzibami rycerskimi z okresu średniowiecza, 13.50 – 14.10
Mgr Paulina Gorazd [Uniwersytet Rzeszowski] - Budownictwo rezydencjonalno-obronne Polski południowo-wschodniej od XIV do XVI wieku, 14.10 – 14.30
Mgr Jakub Ordutowski [Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie] - Geneza historyczna i funkcjonalna założeń obronnych z wieżą na kopcu w średniowiecznej Polsce, 14.30 – 14.50
Dyskusja, 14.50 – 15.00
Przerwa obiadowa, 15.00 – 16.10
Jacek Kiszczak [Uniwersytet Rzeszowski] - Dzieje nieistniejącego zamku w Krasnymstawie w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, 16.10 – 16.30
Mgr Ewelina J. Kowalczyk [Uniwersytet Wrocławski] - Życie codzienne na zamkach śląskich w późnym średniowieczu. Luksus czy przeciętność?, 16.30 – 16.50
Małgorzata Budlewska [Politechnika Białostocka] - Monastyczne założenia obronne na przykładzie cerkwi w Supraślu, 16.50 – 17.10
Mgr Łukasz Sobczak [Uniwersytet Gdański] - Ewolucja myśli fortyfikacyjnej od średniowiecza po wiek XIX na przykładzie Twierdzy Wisłoujście, 17.10 – 17.30
Dyskusja, 17.30 – 17.40
Mirosz Komsta [Uniwersytet Jagielloński] - Znaczenie 'trace italienne' w historii fortyfikacji na przykładzie państw włoskich, 17.40 – 18.00
Mgr Artur Ziembiński [Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. w Krakowie] - Twierdza kresowa Kudak (1635 – 1648). Znaczenie strategiczne, polityczne, symboliczne i ekonomiczne, 18.00 – 18.20
Mgr Agnieszka Smołucha-Sładkowska [Uniwersytet Jagielloński] - Wyobrażenie Castellum Sigismundum na medalu reprezentacyjnym Sigismonda Malatesty autorstwa Mattea de Pasti z 1446 r., 18.20 – 18.40
Dyskusja, 18.40 – 18.50
Paulina Gązwa [Uniwersytet Jagielloński] - XIII-wieczna architektura obronna Indian Pueblo w rejonie Mesa Verde, Kolorado, 18.50 – 19.10
Marlena Bodo [Uniwersytet Jagielloński] - Polskie ustawodawstwo wobec ochrony zabytków obronnych, 19.10 – 19.30
Dyskusja i podsumowanie II dnia, 19.30 – 20.00


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Translated by phpBB3.PL