ZAMKI W POLSCE
http://forum.zamki.pl/

[Konf - Kożuchów] "Obwarowania miast" 28 IV 2010
http://forum.zamki.pl/viewtopic.php?f=93&t=3065
Strona 1 z 1

Autor:  Lukasz [ 2010-01-06 18:05 ]
Tytuł: 

Konferencja Naukowa "OBWAROWANIA MIAST
- PROBLEMATYKA OCHRONY, KONSERWACJI, ADAPTACJI I EKSPOZYCJI"
w dniach 28-30 kwietnia 2010 roku na zamku w Kożuchowie.

Celem konferencji jest prezentacja problematyki zabytków architektury obronnej - obwarowań miejskich - w kontekście ich ochrony, konserwacji, adaptacji oraz ekspozycji w sylwecie miasta. Konferencja adresowana jest m.in. do pracowników urzędów konserwatorskich, architektów, przedstawicieli samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i osób zainteresowanych architekturą obronną.

Główne obszary problemowe konferencji:
 Obwarowania miast w rewitalizacji zurbanizowanego środowiska kulturowego.
 Współczesne aspekty kulturowe adaptacji i ekspozycji reliktów fortyfikacji.
 Zakres przekształceń i granice dopuszczalnej ingerencji w historyczne struktury miejskich systemów obronnych i ich bezpośredniego otoczenia.
 Aspekty techniczne związane z realizacją prac konserwatorskich.
Warunki uczestnictwa:
Kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz zgłoszenia referatu należy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
e-mail: tpzk.stowarzyszenie@op.pl
telefon/faks: 068- 355-22-58

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 300 zł
Opłata obejmuje wyżywienie ( obiady i kolacje), materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących ( planowane zwiedzanie zabytków Kożuchowa i Żagania)\

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegów.
Opłatę należy przekazać na konto bankowe konferencji:
Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
72967300070000001115200001
z podaniem tytułu wpłaty – oplata za udział w konferencji: „OBWAROWANIA MIAST – PROBLEMATYKA OCHRONY, KONSERWACJI, ADAPTACJI I EKSPOZYCJI ” Kożuchów 2010

Przygotowanie referatów:
Informacja o formie przygotowania referatów zostanie przesłana do osób, które zadeklarowały ich przedstawienie na konferencji.

Terminarz:
- Przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa oraz zgłoszenia referatu do 15 listopada 2009 r.
- Rozesłanie komunikatu nr 2 z potwierdzeniem przyjęcia referatów wraz z wytycznymi ich
przygotowania do 30 grudnia 2009 r.
- Przesłanie pełnego tekstu referatu do 30 stycznia 2010 r.
- Potwierdzenie przyjęcia referatu do druku i rozesłanie komunikatu nr 3 wraz z programem
konferencji do 28 lutego 2010 r.
- Uiszczenie opłaty za udział w konferencji do 15 marca 2010 r.

Dodane po 1 minutach:

Karta zgłoszeniowa: http://www.icomos-poland.org/kozuchow2010.doc

Autor:  Przemek [ 2010-01-06 18:24 ]
Tytuł: 

ech, znów przegapiłem.... nie wiesz, czy można jeszcze się zgłaszać z referatami? Pytam, bo nie wiem, czy przeklejasz newsa, czy może masz coś wspólnego z organizacją. Pozdrawiam

Autor:  Lukasz [ 2010-01-06 20:05 ]
Tytuł: 

Tylko przekleiłem informację. Z doświadczenia wiem jednak, że te terminy mają często charakter dyscyplinujący kandydatów i jeśli są miejsca to pewnie nie będzie problemu aby w tym wziąć czynny udział.
Najlepiej pewnie dowiedzieć się pod nr. (068) 355-22-58

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 2
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/