ZAMKI W POLSCE
http://forum.zamki.pl/

Zamek Krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku
http://forum.zamki.pl/viewtopic.php?f=91&t=4132
Strona 1 z 1

Autor:  Waldek [ 2014-12-30 23:51 ]
Tytuł:  Zamek Krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku

http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_74753_Zamek_Krzyzacki_w_Swieciu._Proba_rekontrukcji_zamku_wysokieg.html

Zamek Krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku wysokiego w średniowieczu
Maria Spławska-Korczak

Rok wydania: 2014
Liczba stron: 222
Okładka: miękka
Format: 158 x 228 mm
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Badania nad zamkami krzyżackimi w Prusach od początku sprowadzały się do poszukiwania genezy krzyżackich warowni oraz odtwarzania ich wyglądu i układu przestrzennego na podstawie zachowanych reliktów i detali architektonicznych. Od końca XIX w. aż do II wojny światowej krzyżackim budownictwem zamkowym interesowali się głównie niemieccy konserwatorzy, budowniczowie, urzędnicy i pasjonaci, a lepiej przygotowani do takich badań historycy, historycy sztuki i archeolodzy pozostawali w ich cieniu. W rezultacie formułowane tezy były często efektem niepotwierdzonych teorii, lub wręcz zwykłych przypuszczeń i domysłów. Po II wojnie światowej liczba wykwalifikowanych badaczy zainteresowanych zamkami krzyżackimi znacznie wzrosła, lecz nasiliła się również tendencja do powtarzania sformułowanych wcześniej, a nie zawsze udowodnionych tez. Ta tendencja jest wyraźnie widoczna w odniesieniu do zamku krzyżackiego w Świeciu. Bezkrytyczne powielanie przez kolejne pokolenia badaczy niczym nieudokumentowanych hipotez skłoniło autorkę niniejszej pracy do przyjrzenia się zakorzenionym w literaturze przedmiotu poglądom. Analiza zachowanych przekazów pisanych i ikonograficznych oraz wyników badań archeologicznych pozwoliła zweryfikować dotychczasowe ustalenia dotyczące zamku świeckiego, jego topografii, chronologii powstawania, układu przestrzennego, a także usytuowania i przeznaczenia poszczególnych obiektów i pomieszczeń. Autorka krytycznie ustosunkowała się do części przyjmowanych tez, które okazały się niezgodne z zachowanymi przekazami źródłowymi lub nie zostały przez nie udowodnione. Tym samym włączyła się w trwającą od ponad stu lat dyskusję naukową na temat historycznego wyglądu zamku, proponując nowe spojrzenie na stare problemy badawcze.

SPIS TREŚCI
I. GENEZA KOMTURSTWA I BUDOWA ZAMKU W ŚWIECIU
1. Powstanie komturstwa w Świeciu / 27
2. Budowa zamku konwentualnego w Świeciu / 36
II. TOPOGRAFIA I UKŁAD PRZESTRZENNY ZAMKU
1. Wysunięte elementy obronne i zabudowa przedzamcza / 54
2. Układ przestrzenny zamku wysokiego / 71
III. FORMA I FUNKCJA POSZCZEGÓLNYCH SKRZYDEŁ I WIEŻ ZAMKU
1. Wieża północno-zachodnia / 81
2. Skrzydło północne / 108
2.1. Piwnica / 110
2.2. Parter / 116
2.3. Kościół / 120
2.4. Refektarz / 130
2.5. Ganek obronny i poddasze / 137
2.6. Dach / 138
3. Wieża północno-wschodnia / 142
4. Skrzydło wschodnie / 151
4.1. Piwnica / 151
4.2. Parter / 158
4.3. Piętro / 162
4.4. Ganek obronny i poddasze / 164
5. Wieża południowo-wschodnia / 165
6. Skrzydło południowe / 172
6.1. Piwnica / 173
6.2. Parter / 174
6.3. Piętro / 176
6.4. Ganek / 181
7. Wieża południowo-zachodnia / 182
8. Skrzydło zachodnie / 186
8.1. Piwnica / 187
8.2. Parter / 189
8.3. Piętro / 195
8.4. Ganek / 197
9. Dziedziniec / 198
Zakończenie / 203
Bibliografia / 208
Spis rycin / 215
Ordensburg Schwetz. Der Versuch einer Rekonstruktion des Hochschlosses im Mittelalter (Zusammenfassung) / 220

Załączniki:
Zamek_Krzyzacki_w_Swieciu_m.jpg
Zamek_Krzyzacki_w_Swieciu_m.jpg [ 51.71 KiB | Przeglądane 5643 razy ]

Autor:  prusak [ 2015-01-10 01:36 ]
Tytuł:  Re: Zamek Krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku

Prof Jóźwiak bardzo promował wydanie tej pracy.

Autor:  prusak [ 2015-01-12 18:55 ]
Tytuł:  Re: Zamek Krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku

Zakupiłem i polecam - rzetelna robota. Autorka zajęła się przede wszystkim zamkiem wysokim, co wymusza stan badań i stan zachowania. Wykorzystała do swych rozważań wyniki badań archeologicznych, historycznych źródeł średniowiecznych oraz nowożytnych (lustracje i ikonografia). Rekonstruuje układ zamku, przeznaczenie wnętrz. Odniosła się do kwestii ilości skrzydeł i udowadnia, że w średniowieczu dom konwentu miał tylko dwa skrzydła pełnej wysokości. Dwa pozostałe (zachodnie i południowe) były już w średniowieczu murowane, ale niższe. W nowożytności ich piętro wykonano przy użyciu drewna.

Autor:  malec [ 2015-11-19 12:17 ]
Tytuł:  Re: Zamek Krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku

Recenzja Janusza Trupindy w najnowszych Zapiskach Historycznych

http://www.zapiskihistoryczne.pl//files/issues/97e17572e6f2fd4f0a082c7de29ccfd4_ZH_2015_2_RecTrupinda_N.pdf

Autor:  Waldek [ 2015-11-19 12:46 ]
Tytuł:  Re: Zamek Krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku

No proszę, jak się powoła na badania recenzentów i recenzja jest dobra. Można? Można!
Ale to chyba naprawdę dobra książka.

Autor:  prusak [ 2015-11-20 01:18 ]
Tytuł:  Re: Zamek Krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku

Generalnie jest całkiem dobra, ale wpadek kilka jest

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 2
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/