ZAMKI W POLSCE
http://forum.zamki.pl/

CYWILIZACJA PROWINCJI RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ
http://forum.zamki.pl/viewtopic.php?f=91&t=2609
Strona 1 z 1

Autor:  Lukasz [ 2008-06-26 11:32 ]
Tytuł:  CYWILIZACJA PROWINCJI RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ

CYWILIZACJA PROWINCJI RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ, pod red. Aleksandra Jankowskigo i Andrzeja Klondera, wydawca; Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2004, stron 343, wymiary 175 x 245, przypisy w tekście, ilustracje /30/ czarno-białe i kolorowe poza tekstem, streszczenia każdego artykułu w języku angielskim.

SPIS TREŚCI: H. Żerek-Kleszcz, Granice prowincji – rozważania semantyczne – W. Nowosad, “Skarbnice pamięci” – prywatne archiwa szlacheckie – S. Roszak, Między folklorem a kultura oficjalną. Znaczenie ksiąg silvae rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku – M. Lubczyński, Społeczność szlachecka powiatu ksiąskiego w czasach Zygmunta Augusta – J. Pielas, W kręgu urzędników szlacheckiej prowincji. Uwagi o karierach i znaczeniu urzędników grodzkich w województwie sandomierskim w pierwszej połowie XVII wieku – A. Burkietowicz, A. Filipczak-Kocur, M. Ujma, Peryferia a centrum. Postawa szlachty województw sieradzkiego i lubelskiego wobec króla i sejmu w XVII wieku – J. Urwanowicz, Funkcjonowanie sejmików podlaskich w XVI-XVIII wieku. Typowość czy specyfika? – M. Wilczek, Szlachta wielkopolska w obliczu siedemnastowiecznych wojen. “Inter arma silent leges” – Prowincjonalizm średniej szlachty Prus Królewskich w XVIII wieku. Czy można wierzyć opiniom Józefa Wybickiego? – J. Dumanowski, Sukno, fuzja i kolaska. Recepcja francuskiej mody i kultury materialnej przez szlachtę wielkopolską w XVIII wieku – D. Rolnik, Obraz szlachty polskiej na kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w czasach stanisławowskich w świetle polskiej literatury pamiętnikarskiej – M. Żeromska-Ciesielska, Religijność i obrzędowość świecka szlachty litewskiej na przykładzie domów Zawiszów i Szyrmów – T. Ciesielski, Koronacja cudownych obrazów w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej – B. Lorens, Konfraterie cerkiewne diecezji przemyskiej – T. Wiślicz, Tło społeczne procesów o czary w Kleczewie i okolicy. Próba ujęcia liczbowego – A. Klemp, Sarmatyzacja gdańskich rodzin mieszczańskich (schyłek XVI-XVII wiek) – L. Kajzer, Szlacheckie fundacje w XVI-XVII wieku na ziemi sieradzkiej – E. Okoń, Między dworem – pałacem a kościołem. Działalność budowlana i fundatorska Mostowskich w Ostromecku i Boluminku – P. Oszczanowski, Opowieść o “brzemiennym aniele”. Glosa do związków artystycznych pomiędzy Śląskiem i Wielkopolską w dobie nowożytnej – A. Wagner, Hegemonia Schmidtowskiego dłuta. Z badań nad działalnością warsztatów rzeźbiarskich na Warmii w XVIII wieku – E. Kizik, Gospodarstwo chłopskie na Żuławach Wiślanych w świetle inwentarzy pośmiertnych z XVIII wieku.

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 2
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/