Tytuły

ZAMKI W POLSCE

Forum miłośników zamków (zał. 2006)Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 2020-11-05 18:07 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2013-05-18 16:03
Posty: 790
Lokalizacja: Toruń
Castra Terrae Culmensis - na rubieży chrześcijańskiego świata, t. 1-2, red. M. Wiewióra, Toruń 2020

Spis treści tomu 1


d redakcji ........................................................................................................................................................... 5
From The Editor
1. Zagadnienia wstępne (Marcin Wiewióra) ............................................................................. 7
Preliminary issues
1.1. Cel i zakres pracy .............................................................................................................. 10
Purpose and range of the work
1.2. Lokalizacja, zarys historii i stan badań zamków ............................................................. 12
Location, historical outline, state of studies on castles
1.3. Metodyka i metody badań ................................................................................................ 27
Methodology and research methods
2. Środowisko geograficzne ..................................................................................................... 30
Geographical environment
2.1. Współczesne środowisko geograficzne zamków (Paweł Molewski) ............................... 30
Present geographical environment of the castles
2.2. Zmiany w topografii otoczenia zamków na wybranych mapach historycznych
od końca XVIII w. (Sebastian Tyszkowski) ....................................................................... 50
Changes in castles’ surrounding topography on selected historical maps from the end of 18th c.
3. Stratygrafia warstw kulturowych i charakterystyka poziomów osadniczych
(Marcin Wiewióra) ................................................................................................................ 59
Stratigraphy of cultural layers and characteristics of settlement levels
4. Najstarsze ślady osadnictwa .............................................................................................. 101
The oldest signs of settlement
4.1. Pozostałości osadnictwa neolitycznego (Kamil Adamczak) .......................................... 101
Relics of Neolithic settlement
4.2. Pozostałości osadnictwa z wczesnej epoki żelaza (Jacek Gackowski) ........................... 103
Relics of the early Iron Age settlement
4.3. Pozostałości osadnictwa z okresu wpływów rzymskich (Ewa Bokiniec) ...................... 110
Relics of settlement from the period of Roman influences
4.4. Pozostałości osadnictwa wczesnośredniowiecznego
(Wojciech Chudziak, Piotr Błędowski) ............................................................................. 123
Relics of the early mediaeval settlement
5. Zamki krzyżackie w świetle średniowiecznych źródeł pisanych
(Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda) ................................................................................. 132
Teutonic castles in the light of mediaeval written sources
6. Badania nieinwazyjne (Krzysztof Misiewicz, Wiesław Małkowski, Miron Bogacki) .......... 152
Noninvasive explorations

Spis treści tomu 2

Od redakcji ............................................................................................................................................................... 6
From The Editor
1. Próba rekonstrukcji stanu środowiska geograficznego miejsc położenia i otoczenia zamków
w czasie ich budowy w XIII-XIV wieku (Paweł Molewski) ................................................................................ 7
Attempt of geographical environment state reconstruction for places of location and surroundings of the castles in the time
of their erection in 13th -14th centuries
2. Najstarsze fazy osadnictwa krzyżackiego (Marcin Wiewióra) .............................................................................. 29
The oldest stages of Teutonic settlement.
2.1. Warownia drewniano-ziemna w Unisławiu ..................................................................................................29
Wooden-earthen stronghold in Unisław
2.2. Warownia drewniano-ziemna w Starogrodzie ............................................................................................. 35
Wooden-earthen stronghold in Starogród
2.3. Warownia drewniano-ziemna w Lipienku .................................................................................................... 35
Wooden-earthen stronghold in Lipienek
2.4. Warownia drewniano-ziemna w Zamku Bierzgłowskim ............................................................................. 35
Wooden-earthen stronghold in Zamek Bierzgłowski
2.5. Pierwsza lokacja Chełmna (Bogusz Wasik) .................................................................................................... 35
First location of Chełmno
3. Zamki krzyżackie w okresie późnośredniowiecznym i nowożytnym.
Analiza źródeł architektonicznych (Bogusz Wasik) .......................................................................................... 42
Teutonic castles in the late Middle Ages and modern times. Architectonic sources analysis
3.1. Zamek w Unisławiu ........................................................................................................................................ 42
Castle in Unisław
Technika budowy zamku w Unisławiu ...........................................................................................................42
Building technique of the castle in Unisław
Układ przestrzenny i przekształcenia murowanego zamku ......................................................................... 46
Spatial arrangement and transformations of the brick castle
3.2. Zamek w Starogrodzie .................................................................................................................................... 50
Castle in Starogród
Technika budowy zamku murowanego w Starogrodzie ............................................................................... 50
Building technique of the brick castle in Starogród
Układ przestrzenny i przekształcenia zamku murowanego w Starogrodzie ............................................... 55
Spatial arrangement and transformations of the brick castle in Starogród
3.3. Zamek w Zamku Bierzgłowskim ................................................................................................................... 65
Castle in Zamek Bierzgłowski
Technika budowy zamku w Zamku Bierzgłowskim ..................................................................................... 65
Building technique of the castle in Zamek Bierzgłowski
Układ przestrzenny i przekształcenia zamku murowanego w Zamku Bierzgłowskim .............................. 68
Spatial arrangement and transformations of the brick castle in Zamek Bierzgłowski
3.4. Zamek w Lipienku .......................................................................................................................................... 80
Castle in Lipienek
Technika budowy zamku murowanego w Lipienku ..................................................................................... 80
Building technique of the brick castle in Lipienek
Układ przestrzenny i przekształcenia zamku murowanego w Lipienku ..................................................... 82
Spatial arrangement and transformations of the brick castle in Lipienek
3.5. Zamek w Papowie Biskupim .......................................................................................................................... 89
Castle in Papowo Biskupie
Technika budowy zamku murowanego w Papowie Biskupim ..................................................................... 89
Building technique of the brick castle in Papowo Biskupie
Układ przestrzenny i przekształcenia zamku murowanego w Papowie Biskupim ..................................... 91
Spatial arrangement and transformations of the brick castle in Papowo Biskupie
4. Analiza źródeł archeologicznych z późnego średniowiecza i nowożytności ................................................. 96
Analysis of archaeological sources from the late Middle Ages and the modern times
4.1. Ceramika naczyniowa (Piotr Błędowski) .................................................................................................... 96
Pottery ceramics.
Zamek w Unisławiu ........................................................................................................................................ 96
Castle in Unisław
Zamek w Starogrodzie .................................................................................................................................. 104
Castle in Starogród.
Zamek w Lipienku ........................................................................................................................................ 122
Castle in Lipienek
Zamek Bierzgłowski ...................................................................................................................................... 128
Castle in Bierzgłowo
Miasto Chełmno ........................................................................................................................................... 131
Chełmno town
Podzamcze w Papowie Biskupim ................................................................................................................. 136
Borough in Papowo Biskupie
4.2. Wyroby z metali i materiałów organicznych ............................................................................................... 142
Metal and organic material artifacts
Zamek w Unisławiu (Marek Kołyszko) ......................................................................................................... 142
Castle in Unisław
Piętnastowieczny tłok pieczęci rycerskiej z zamku w Papowie Biskupim (Marcin Hlebionek) ................ 144
15th c knight seal piston from the castle of Papowo Biskupie
Zamek w Starogrodzie (Marek Kołyszko) ..................................................................................................... 148
Castle in Starogród
Miasto Chełmno (Marek Kołyszko, Michał Oleksy) ...................................................................................... 151
Chełmno town
4.3. Ceramika budowlana (Bogusz Wasik) .......................................................................................................... 157
Building ceramics
Zamek w Unisławiu ...................................................................................................................................... 157
Castle in Unisław
Zamek w Starogrodzie (Marek Kołyszko) ..................................................................................................... 157
Castle in Starogród
Zamek w Lipienku ........................................................................................................................................ 161
Castle in Lipienek
Zamek Bierzgłowski .......................................................................................................................................161
Castle in Bierzgłowo
4.4. Relikt dekoracji architektonicznej z zamku krzyżackiego w Starogrodzie.
Analiza zabytkoznawcza (Juliusz Raczkowski) ..............................................................................................166
Relic of architectonic decoration from Teutonic castle in Starogród. Monument expert’s analysis
4.5. Kafle (Beata Majewska) ................................................................................................................................. 168
Tiles
4.6. Militaria (Maciej Majewski) .......................................................................................................................... 175
Military objects
4.7. Wyroby ze szkła (Małgorzata Markiewicz) ................................................................................................... 183
Objects of glass
4.8. Monety (Wojciech Miłek, Marcin Nowak) ..................................................................................................... 190
Coins
5. Analiza źródeł przyrodniczych ....................................................................................................................... 199
Analysis of natural sources
5.1. Kości zwierzęce (Daniel Makowiecki, Marzena Makowiecka, Martyna Wiejacka) ...................................... 199
Animal bones
5.2. Materiały karpologiczne (Karolina Maciejewska, Monika Badura, Marek Merdalski) ................................ 221
Carpologiccal materials
5.3. Materiały antrakologiczne (Dorota Bienias) ................................................................................................ 224
Anthracological materials
6. Krzyżackie osady warowne i miasta na ziemi chełmińskiej w świetle najnowszych badań
(Marcin Wiewióra) ........................................................................................................................................... 230
Teutonic fortified settlements and towns in the Chełmno Land in the light of the latest research
6.1. Najstarsze krzyżackie warownie (Marcin Wiewióra) ................................................................................... 230
The oldest Teutonic fortified settlements
6.2. Najstarsze ośrodki miejskie – pierwsza lokacja Chełmna w świetle
najnowszych wyników badań (Bogusz Wasik) ............................................................................................. 239
The oldest towns - first Chelmno location in the light of the latest research
7. Architektura i technika budowy zamków murowanych w Starogrodzie, Bierzgłowie, Lipienku,
Papowie Biskupim i Unisławiu w kontekście budownictwa zamkowego Prus (Bogusz Wasik) .................. 248
Architecture and building technique of brick castles in Starogród, Bierzgłowo, Lipienek, Papowo Biskupie
and Unisław in the context of castle architecture in Prussia
8. Podsumowanie ................................................................................................................................................. 253
Summary
Bibliografia ........................................................................................................................................................... 266
Bibliography
Aneks (CD)
Supplement (CD)
9. Wyniki badań specjalistycznych
Results of specialist tests
9.1. Analizy antropologiczne szczątków ludzkich znalezionych podczas badań zamku
w Starogrodzie (Magdalena Krajewska)
Anthropological analyses of human remains excavated during Starogród castle exploration
9.2. Naziemny skaning laserowy warowni w Zamku Bierzgłowskim, Papowie Biskupim
i Lipienku oraz ich otoczenia (Sebastian Tyszkowski)
Overground laser scanning of the fortress in Zamek Bierzgłowski, Papowo Biskupie and Lipienek and their areas
9.3. Analizy bryły żelaza i półproduktu grotu bełtu do kuszy z zamku w Unisławiu
(Artur Ginter, Marcin Nowak)
Analyses of iron lump and crossbow bolthead semi-finished product from the castle in Unisław


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 2020-11-07 17:02 
Online

Dołączył(a): 2008-04-09 02:24
Posty: 36
Lokalizacja: Włocławek/Bydgoszcz
Od kiedy do kupienia? Na stronie wydawnictwa UMK jeszcze nie ma.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 2020-11-07 17:28 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2006-03-29 20:47
Posty: 1669
Lokalizacja: Ząbki
Już było, ale zapewne jeszcze będzie


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 2020-11-07 18:23 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2013-05-18 16:03
Posty: 790
Lokalizacja: Toruń
http://torun.ksiegarnienaukowe.pl/ksiaz ... C182CB.s35


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 2020-11-07 20:50 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2006-03-29 20:47
Posty: 1669
Lokalizacja: Ząbki
prusak napisał(a):
http://torun.ksiegarnienaukowe.pl/ksiazka/Marcin-Wiewiora/Castra-Terrae-Culmensis-T-1-2,pwntoKFTZ7GLR;jsessionid=C78D4BE7295B2740B2E7B94629C182CB.s35

Bogusz chodzi o to że w księgarni jest już niedostępne. Ale jak mniemam po niedzieli nie powinno być problemu. Powalczyłem trochę z miłą obsługą księgarni by bardziej jednoznacznie opisali to wydawnictwo, bo były niejasności co właściwie kupujemy. Pani z trudem dodała fragment okładki z drugim tomem. Pozwoliłem sobie też podesłać jej spis treści który wstawiłeś, by załączyła go do opisu. Jeszcze chyba nie zdążyli uzupełnić. A uprzednio były wystawione dwie pozycje z tą samą publikacją co mogło sugerować że tomy sprzedawane są oddzielnie, zważywszy również na cenę - 80 zł za tom to było by normalne, ale dużo. A naprawdę jest 80 za dwa tomy.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 2020-11-08 15:55 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2013-05-18 16:03
Posty: 790
Lokalizacja: Toruń
A to źle zrozumiałem :)


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 2020-11-09 17:25 
Online

Dołączył(a): 2008-04-09 02:24
Posty: 36
Lokalizacja: Włocławek/Bydgoszcz
Dzięki panowie.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 2020-11-12 21:20 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2013-05-18 16:03
Posty: 790
Lokalizacja: Toruń
Będą jeszcze. Do księgarni trafiają partiami i dlatego przerwy w dostępności


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 2020-11-13 02:17 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2006-03-29 20:47
Posty: 1669
Lokalizacja: Ząbki
Otrzymałem komplet kilka dni temu. Wydawnictwo to jak wspomniano jest podsumowaniem grantu. To też zaważyło na fakcie iż znaczna część zawartości to że tak to określę: "czysta archeologia" - ceramika, metale, szkło, kości, nasiona, szczątki drewna, itp. To co mnie najbardziej interesuje, i przez co mogę bez przeszkód przejść, to historia architektury, rozplanowania i analogie. Tutaj zdecydowanie też można zaspokoić swoją ciekawość, zwłaszcza że niektóre z zamków badane były po raz pierwszy, a przynajmniej po raz pierwszy badania zostały opublikowane. To co mnie zmartwiło to niestety jakość reprodukowanych zdjęć. W dużej części są po prostu za ciemne, niekiedy prawie nieczytelne. Np. t.1, s. 90; 91. prezentacja wykopów, na ilustracji zajmującej 1/4 strony mamy zmieszczony rzut zamku z zaznaczeniem danego wykopu oraz 4 lub nawet 8 zdjęć. Efekt mógł być tylko jeden. Ale już np. w przypadku Unisławia, na str. 73, mamy rycinę z profilami wykopu, ale już całość - rzut i 6 zdjęć zajmuje całą stronę A4. Zupełnie inaczej się to ogląda. Domyślam się że to kompromis między kosztami a chęciami. Jednak w wielu przypadkach trzeba się po prostu domyślać co na zdjęciach się znajduje. Kolejna sprawa to plany zamków. Spodziewałem się że zobaczę dla każdego obiektu porządny plan co najmniej na solidne pół strony, a może nawet całą stronę książki. Można było by wtedy ukazać obiekt w całej krasie rozplanowania z wieloma szczegółami. Rzuty zamków są ok, ale nie zawsze jest ta sama zasada prezentacji. Bardzo fajnie przedstawione jest Bierzgłowo, liczyłem że podobnie zostanie zaprezentowany Lipienek, Papowo a nawet Unisław czy Starogród, chociaż w tych dwóch ostatnich przypadkach odkrycia były szczątkowe. Bardzo powierzchownie zostały też potraktowane widoki fotogrametryczne lub LIDARowe, są po prostu za małe jak na ilość treści którą za sobą niosą. Ogólnie jest to wydane bardzo ładnie, estetycznie i zgrabnie. Fajnie się czyta i ogląda. Np. w porównaniu do monografii po badawczej zamku w Grudziądzu która jest po prostu za ciężka. W tym przypadku trzeba mieć solidne biurko do czytania. Z dużo kredy. PS. Mamy też dołączoną płytkę z rekonstrukcjami, autorstwa Pawła Moszczyńskiego i Bogusza Wasika. Całość fajnie pomyślana, porządne studium zamków ziemi chełmińskiej.


Góra
 Zobacz profil  
 
PostNapisane: 2020-11-14 12:13 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2013-05-18 16:03
Posty: 790
Lokalizacja: Toruń
No niestety możliwości ograniczone były środkami... Ilość materiału była znaczna. Treści i ilość ilustracji były przycinane podczas redakcji - także moje opisy architektury. Jeżeli chodzi o wielkości ilustracji to ze swojej strony mogę powiedzieć, że odnośnie swoich rozdziałów walczyłem, żeby plany i rekonstrukcje były w miarę jak największe, usuwając w zamian część ilustracji, które miałem. Trzeba było iść na kompromisy.


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ] 


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 54 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Translated by phpBB3.PL