ZAMKI W POLSCE
http://forum.zamki.pl/

Wolmar / Valmiera
http://forum.zamki.pl/viewtopic.php?f=72&t=1973
Strona 1 z 1

Autor:  Lukasz [ 2007-02-12 15:38 ]
Tytuł:  Wolmar / Valmiera

Obrazek

Zamek zbudowano około 1280 roku. Włączony do Rzeczpospolitej w 1561 roku wraz z Inflantami po układzie wileńskim. W 1601 roku zdobyte przez Szwedów i poddany po odbiciu miasta przez Jana Zamoyskiego. Ponownie zdobyty przez Szwedów w 1622 roku. Zdobyty przez Polaków w 1657(?). Rzeczpospolita zrzekła się formalnie Wolmaru i części Inflant w 1660 roku w pokoju oliwskim. W 1671 roku zamek zburzono.

Autor:  Lukasz [ 2010-03-20 19:31 ]
Tytuł:  Re: Wolmar / Valmiera

Cytuj:
Oblężenie Wolmaru miało miejsce 18 października - 18 grudnia 1601 podczas wojny polsko-szwedzkiej 1600-1611

Hetman wielki koronny Jan Zamoyski przybył do Inflant prowadząc silną armię liczącą 15 000 żołnierzy i 50 dział (w tym tak przydatnych podczas oblężeń ciężkich kolubryn). Wbrew radom Jerzego Farensbacha nie zamierzał błyskawicznie przerzucać armii na północ (pomijając zamki zajęte przez Szwedów) by zniszczyć główną armię szwedzką, lecz postanowił przeprowadzić systematyczną kampanię i zdobywać twierdze inflanckie i estońskie jedną po drugiej. Pierwszą zdobyczą miał być Wolmar, obsadzony przez 1000 piechoty. Obroną dowodzili Carl Carlsson Gyllenhjelm i Jakub Pontusson de la Gardie. Miasto otoczone było murem o grubości większej od metra i głęboką fosą. Dodatkowym utrudnieniem dla wojsk oblegających był płynący pod zamkiem strumień oraz staw. Ponadto na wysokiej górze wznosił się średniowieczny zamek.

Straż przednia armii koronnej dowodzona przez Stanisława Żółkiewskiego przybyła pod twierdzę 18 października. Reszta armii z Janem Zamoyskim i królem Zygmuntem III Wazą dotarła kilka dni później. Solidne prace oblężnicze zaczęły się jednak dopiero po odjeździe króla do Wilna (5 grudnia). Dlatego dopiero 8 grudnia artyleria polska rozpoczęła regularny ostrzał murów twierdzy. Gdy Zamoyski ocenił, że bomardowanie dokonało odpowiednich wyłomów w murze, 18 grudnia podjął decyzję o szturmie, przy czym dla przykładu osobiście poprowadził żołnierzy do ataku. Gdy żołnierze polscy wdarli się do miasta, Szwedzi wycofali się na zamek i poprosili o warunki kapitulacji. Zamoyski pozwolił szeregowym żołnierzom na swobodny wymarsz z miasta, a jedynym warunkiem było złożenie przysięgi, że nie będą więcej walczyć z Polską. Następnego dnia, 19 grudnia, pozostali przy życiu (519 ludzi) żołnierze szwedzcy opuścili Wolmar. Gyllenjelm, de la Gardie i inni oficerowie dostali się do polskiej niewoli.


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Obl%C4%99% ... ie_Wolmaru

Autor:  Kadrinazi [ 2010-06-28 19:31 ]
Tytuł: 

Nieco informacji o Valmierze w 1601 roku, kiedy to oblegał ją Zamoyski. Źródło to praca Stanisława Herbsta 'Wojna inflancka 1600-1602':
W okolicy pagórkowatej, wzdłuż prawego północno-zachodniego brzegu Gawii rozciąga się miasteczko Valmiera, powyżej z północo-wschodu przytka doń średniowieczny zamek biskupi na stromej górze. Osią planu miasteczka jest jedyna szeroka ulica, wiodąca od bramy ryskiej do zamku. Miasto otaczał wysoki mur dwułokciowej grubości oraz fosa i strumień rozlewający się pod zamkiem w staw, i powyżej zamku wpadający do rzeki.
Chcąc uodpornić twierdze, najbardziej zagrożone odcinki obwodu opalisadowano, podsypując mur ziemią, w innych miejscach ograniczono się do koszokopu lub izbic. Szczególny nacisk położono na obronę boczną, palisadując na załamaniach linii obronnej trzy obszerne bastiony uwieńczone koszokopem.

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 2
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/