ZAMKI W POLSCE
http://forum.zamki.pl/

Merecz
http://forum.zamki.pl/viewtopic.php?f=71&t=2276
Strona 1 z 1

Autor:  Lukasz [ 2007-07-24 20:49 ]
Tytuł:  Merecz

Merecz - Merkinės piliakalnis.
Na tutejszym zamku zmarł król Polski Władysław IV Waza.

Z wikipedii:
W XIV wieku wzniesiono tam zamek obronny, znany w źródłach krzyżackich z 1377 r. pod nazwą Merkenpille. Okoliczne lasy były ulubionym miejscem polowań urządzanych przez wielkich książąt litewskich i królów polskich. W 1418 r. król Władysław Jagiełło przebywał w Mereczu w okresie świąt Bożego Narodzenia, a w 1421 r. przyjmował tam posłów czeskich, ofiarujących mu koronę czeską. W 1501 r. wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk nadał część lasów mereczeńskich Michałowi Glińskiemu. W tym czasie w rejonie Merecza rozwinęło się osadnictwo wiejskie. Osady były zakładane głównie przez ludność litewską. W późniejszym czasie zamek mereczeński rozbudowano i często był nazywany "zamkiem królowej Bony". Merecz otrzymał prawa miejskie (lokacja na prawie magdeburskim) od króla Zygmunta Augusta w 1569 r. wraz z herbem (Jednorożec). W Mereczu zmarł 20 maja 1648 r. król Władysława IV. Z kolei w 1744 r. w Mereczu zmarł ostatni z męskich potomków książęcej rodziny Wiśniowieckich, wojewoda wołyński i wielki hetman litewski książę Michał Serwacy Wiśniowiecki. Po jego śmierci majątki Wiśniowieckich przeszły w ręce rodów Ogińskich, Zamoyskich i Mniszchów. Na mocy uchwały sejmu Rzeczypospolitej zebranego w Grodnie (tzw. sejm rozbiorowy), podjętej 23 września 1793 r., Merecz wyznaczono na stolicę województwa.

Obrazek

Obrazek

Autor:  Lukasz [ 2007-07-25 15:00 ]
Tytuł: 

Obrazek

Autor:  Lukasz [ 2010-10-26 16:34 ]
Tytuł: 

Około 1940 roku

Obrazek

Obrazek

Autor:  Lukasz [ 2013-03-17 22:09 ]
Tytuł: 

Obrazek

Źródło: J.I. Kraszewski, K. Wofgang "Druskieniki. Szkic literacko-lekarski", Wilno 1848

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 2
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/